De Stichting


De Stichting Marke Vragender Veen heeft een groot deel van het gebied in eigendom. Het beheert het hoogveen en het omliggende terrein, dat als bufferzone dient. Er zijn sinds de oprichting van de stichting (22 mei 1956) talloze maatregelen genomen om het veen te beschermen. Een belangrijke maatregel was het plaatsen van damwanden in het jaar 2000. Met deze plaatsing is een verhoging van het waterpeil bereikt. 

Daarnaast wordt de landbouwgrond in de bufferzone niet bemest en er worden ook geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit om het hoogveen optimaal te beschermen. Het succes is niet uitgebleven, want het hoogveen groeit weer. Het bestuur van de stichting ontwikkelt op dit moment, samen met tientallen vrijwilligers, plannen om het gebied rondom het veen aantrekkelijker te maken voor natuurliefhebbers. Het veencomplex inclusief de bufferzone