Stichting Marke Vragender Veen - Aanmeldformulier

Ja, ik word Juniorlid van de vriendenclub Stichting Marke Vragender VeenDonateur juniorlid á € 4,00 per jaar
 
Gegevens van uw kind/kleinkind:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Leeftijd
Geslacht Man
Vrouw
Adres
Postcode
Plaats
 
 
Uw gegevens:
Naam rekeninghouder
Emailadres
Voorletters
Adres
Postcode
Plaats
 
Hierbij machtig ik de vriendenclub Stichting Marke Vragender Veen tot wederopzegging om de verschuldigde donatie af te schrijven van:
IBAN
N.B. U kunt uw machtiging intrekken door contact op te nemen met de penningmeester

Datum
 
Zonnedauw (Drosera rotundifolia)