Deze werkgroep is zo'n vijftien jaar geleden ontstaan toen bleek dat er naast het veen ook in en rond Vragender onderhoudswerk te doen viel. De komst van de Tweede tak heeft te maken met de ruilverkaveling rond Vragender. Boeren in de omgeving vroegen zich af of ze dat onderhoud niet beter zelf konden
uitvoeren. Dat kon. Ook het waterschap en de gemeente werkten mee. Nu zijn er de 'Bekkenboeren', die de beken schoonhouden en de 'Bermboeren', die  in opdracht van de gemeente Oost Gelre, in totaal 12 hectare aan bermen maaien in Vragender en Zwolle.

Het bestuur adviseert belanghebbenden graag over de mogelijkheden van subsidie voor projecten die te maken hebben met het versterken van het landschap en het behoud van cultuurhistorisch erfgoed in de breedste zin van het woord. Eventuele onderhoudswerkzaamheden kunnen we in overleg laten uitvoeren.