Het veen ligt in een tunneldal dat gedurende de voorlaatste ijstijd, zo'n 370.000 tot 130.000 jaar geleden, tot wel 100 meter diepte uitgesleten is. Dat kon gebeuren omdat smeltwater in het zomerseizoen met een enorme kracht onder soms honderden meters dik gletscherijs werd geperst. Toen de sneeuwlaag aan het einde van de ijstijd was verdwenen, kende het gebied waar Vragender deel van uit maakt hoogteverschillen van wel 150 meter. 
Die verschillen zijn nagenoeg verdwenen. Het tunneldal is later dichtgeslibd, maar door de aanwezige leemlagen blijft het gebied nat.